Директор

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Поточна діяльність | Завдання колективу на 2017/2018 навчальний рік
Завдання колективу на 2017/2018 навчальний рік

Завдання педагогічного  колективу

на 2017 / 2018

навчальний рік та оздоровчий  період

 

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у 2017/2018 навчальному році на вирішення проблеми: «Формування сучасної морально зрілої, психічно і фізично розвиненої, патріотично налаштованої особистості в процесі створення для кожної дитини сприятливих умов для оволодіння мистецтвом життя».

 

Основні завдання закладу на 2017 / 2018 навчальний рік:

1.     Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливі чинники в національно - патріотичному вихованні.

2.     Удосконалювати комунікативно-мовленнєву компетентність дошкільників через усі напрямки навчально-виховного процесу.

3.     Формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій.

4.     Розвивати професійну компетентність педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок  №4 комбінованого типу здійснюватиме освітньо - виховний процес у 2017/2018 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

  •      гуманітарний;
  •      фізкультурно-оздоровчий.

Зміст освітньої роботи у 2017/2018 навчальному році відповідатиме Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти здійснюється через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», рекомендовану Міністерством освіти і науки України листом від 23.05.2017 №1/11-4988.

 

Для реалізації вищезазначених завдань необхідно:

1.     Створити належні умови для своєчасного становлення і всебічного розвитку життєвокомпетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

2.     Удосконалити та розвивати сучасне освітнє середовище дошкільного навчального закладу (предметно-ігрове, природне, соціальне середовище, матеріально-технічні засоби навчання), яке буде сприятливо впливати  на формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

3.     Удосконалювати розвиток національно-патріотичної свідомості дошкільників через усі напрямки навчально-виховного процесу.

4.     Збагачувати та розвивати комунікативно-мовленнєву компетентність дошкільників використовуючи різні форми і методи роботи .

5.     Сприяти розвитку в системі роботи по оздоровленню дітей:

-    впроваджувати сучасні здоров'язбережувальні технології;

-    створити здоров'язбережувальне середовище на території  закладу;

-    налагодити взаємозв’язок з лікувальним закладом;

-    посилити роз’яснювальну роботу з батьками щодо здорового способу         життя дітей і батьків;

-    створити належні умови для проведення повноцінного оздоровлення дітей в літній період.

6.     Підготувати належний рівень знань з вступу до школи у дітей старшого дошкільного віку, з урахуванням їх вікових та індивідуальних можливостей за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

7.     Продовжувати тісну співпрацю з ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з питання наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нова українська школа».

8.     Поліпшити педагогічну взаємодію між усіма учасниками педагогічного процесу.

9.     Створити умови для проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти педагогів.

10.  Провести семінари-практикуми, методичні об’єднання, майстер-класи, колоквіуми, брейн - ринги, квести, засідання творчої лабораторії, колективні перегляди занять та режимних моментів.

11.  Використовувати інноваційні технології під час навчально-виховного процесу для підвищення якості дошкільної освіти в умовах упровадження Базового компонента.

12.  Формувати відповідне сучасне науково-методичного забезпечення закладу протягом року.

13.  Створити умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти педагогів використовуючи  навчально-методичну літературу з грифом МОН, періодичну пресу, технічні засоби навчання.

14.  Узагальнити досвід  роботи вихователя Краснокутської О.П., Шевцової О.А., вихователя-методиста Фесенко О.В. на рівні відділу освіти Куп’янської міської ради.

15.  Розпочати вивчення досвіду роботи вихователя Донцової І.М., Филипської  Т.І., керівника музичного Ліннік В.І. на рівні закладу.

16. Підвищити методичну компетентність педагогів з використанням     сучасних інноваційних технологій  для забезпечення якості освітнього процесу.  

17. Удосконалювати та систематично поповнювати корисною інформацією сайт закладу.

 

 

Переглядів: 965
Дата публікації: 21:29 12.12.2016