Директор

Чала Тамара Тимофіївна

Публічна інформація
СтатутОсвітні програми, що реалізуються в закладі освітиТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиПроектна потужність та фактична кількість осіб, які виховуються в закладіМова освітнього процесуНаявність вакантних посадМатеріально-технічне забезпечення закладуРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт керівника про діяльність закладу освітиУмови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послуги, їх вартість. Гурткова роботаЗакон України "Про доступ до публічної інформації"Графік особистого прийому громадянЕлектронне зверненняНоменклатура справВикористання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №4 на 2017 рікІндивідуальний кошторис на 2018 рік ДНЗ №4Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
Пошук
Публічна інформація | Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти
Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти

Про  підсумки  роботи  Куп’янського дошкільного

навчального закладу – ясла-садок №4  комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області

за 2016/2017 навчальний рік

з питань статутної діяльності закладу

 

Мета:

Утвердження відкритої та демократичн6ої державно-громадської системи управління дошкільним навчальним закладом.

Поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень.

Запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

 

Завдання:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

Задовольнити інформаційну потребу засобів масової інформації, батьків, громадськості.

Розширити  інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі.

 

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55,  згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

 

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

вул.Короленка, б.2,  м.Куп’янськ, Харківська область, 63705

 

 

Загальна характеристика та організаційно-правові

засади діяльності

 

ДНЗ №4 діє на підставі  статуту, затвердженого Рішенням XLI  сесії Куп’янської міської ради Харківської області VI  скликання від 09.08.2013 №1111-VI «Про затвердження статуту Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області в новій  редакції», державну реєстрацію  статуту проведено 05.09.2013 року, № запису 14751050003000660. Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України.

Дошкільний навчальний заклад засновано виконавчим комітетом Куп’янської міської ради,  30.12.1982 року, рішення №473 «Про затвердження  акту  Державної  комісії».

Рішенням  виконавчого комітету Куп’янської міської ради народних депутатів від 23.05.1996 №223 «О реорганизации дду №4, №8 в учреждения нового типа  школа-детский сад» дошкільний заклад  №4 реорганізовано в заклад нового типу  школа – дитячий садок №4 з 01.06.1996.

Школа-дитячий садок №4 з  19.10.2004 року    на підставі розпорядження Куп’янської міської ради  № 282  від  19.10.2004 року  переіменована в   Куп’янський   навчально-виховний комплекс  №4   Куп’янської міської ради Харківської  області.

Рішенням  VIII сесії  VI скликання Куп’янської міської ради від  06.05.2011 №331-VI  «Про припинення Куп’янського навчально-виховного комплексу №4 Куп’янської міської ради та  Куп’янського навчально-виховного комплексу №8 Куп’янської міської ради шляхом ліквідації та створення Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області та Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області» 03.08.2011 реорганізовано в Куп’янський дошкільний  навчальний заклад – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області.

В наявності документи державної реєстрації ДНЗ, які відповідають вимогам законодавства:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.12.2014 року  - серія АГ № 114936;

Рішення 2/3 від 17.06.2003 «Про надання у постійне користування земельної ділянки дитячому садку №4»;  

Витяг №183  від 18.01.2008  відділу земельних ресурсів м. Куп’янськ  Харківської області  з технічної документації про грошову нормативну оцінку земель м.Куп’янська. Згідно заявки ДНЗ  до плану відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області на 2015 рік внесено оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою;

Свідоцтво про державну атестацію від 22.05.2014, серія 024373;

Акти проведення Державного контролю від 18.09.2015, 04.10.2016.

 

Формування дитячого  контингенту

 

Формування дитячого контингенту та наповнюваність груп в закладі здійснюється згідно вимог Закону   України «Про дошкільну освіту» ст.14 «Комплектування груп дошкільного навчального закладу», наказу МОН, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дітей до дошкільного навчального  закладу» та власного статуту.

Прийом дітей до ДНЗ здійснюється  завідувачем протягом календарного року на підставі  заяви батьків  або осіб, які їх замінюють, медичної довідки  про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ, довідки дільничного лікаря про  епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Для зарахування дитини до логопедичної групи – за висновком та рекомендацією Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації, направленням Куп’янського відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

            Комплектування груп ДНЗ  здійснюється  згідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» та п.8 Положення про дошкільний навчальний заклад за віковими ознаками.          

          Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059, у закладі ведеться необхідна документація і дотримуються вимоги законодавства щодо організації прийому та відрахування дітей, а саме ведеться «Журнал реєстрації прибуття (вибуття) дітей», книга наказів завідувача щодо руху  дітей. Документація пронумерована, прошнурована, завірена печаткою завідувача.                                            Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у серпні наприкінці оздоровчого періоду.

           У ДНЗ відрахування дітей здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини або у разі несплати без поважних причин батькам або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

            На час звітування у  ДНЗ працюють групи:

для дітей раннього віку – 2;

для дітей дошкільного віку – 9 (із них 1 – логопедична).

            Чисельність дітей на кінець навчального року – 252, в тому числі:  42 дитини раннього віку,  210 дітей – дошкільного віку, в тому числі в логопедичній групі – 12.

            Наповнюваність груп від нормативів – 119%,

            наповнюваність груп від проектної потужності – 114%.

Спостерігається тенденція зменшення кількості вихованців на 100 місцях:

               2013 – 2014 навчальний рік    -         124 дитини;

               2014 – 2015 навчальний рік   -          120 дітей;

    2015 – 2016 навчальний рік   -          117 дітей;

               2016 – 2017 навчальний рік   -          114 дітей.

 

Дотримання  вимог Базового компоненту дошкільної освіти .

Організація навчально-виховної, навчально-методичної

 і науково-дослідницької  та експериментальної роботи.

 

Заклад працює щоденно з 7.30  до 16.30, крім вихідних та святкових днів, чергова група працює вранці з 7.00 до 7.30, ввечері з 16.30 до 19.00.

            Режим роботи для кожної вікової групи складений згідно програми «Українське дошкілля», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженог7о постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, з метою охоплення дітей дошкільною освітою та враховуючи побажання батьків, у ДНЗ забезпечено гнучкий режим перебування дітей: групи загального розвитку (9 годин), з короткотривалим перебуванням (до 4 годин), чергова група (12 годин). Режим перебування дітей обумовлено у Статуті ДНЗ.

            Організація освітньої роботи з дітьми короткотривалого терміну перебування відбувається  згідно наказу МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». В умовах короткотривалого перебування дитини в ДНЗ забезпечується розвиток особистості по всіх основних напрямках відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

            Навчальний   рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням  про дошкільний навчальний заклад,  Базовим компонентом дошкільної освіти України, виконуючи завдання програми розвитку дитини «Українське дошкілля» та завдання на 2016/2017 навчальний рік,  колектив дошкільного закладу  плідно працював над  проблемою забезпечення та реалізації методичної теми «Створення інноваційно-освітнього середовища в умовах  реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі на принципах дитиноцентризму ».  Методична робота була спрямована  на формування професійної мобільності педагогів в умовах виконання положень Базового компоненту дошкільної освіти. Для розв’язання поставлених завдань  педагогічний колектив працював над:

реалізацією завдань  Базового компоненту дошкільної освіти та програмових завдань через використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій;

реалізацією завдань з патріотичного виховання громадянина української держави, розвиненої духовності, моралі, екологічної культури;

формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими засобами інноваційних педтехнологій та шляхом застосування комплексу методів та прийомів  різних видах діяльності;

формування навичок економічної діяльності;

виховання естетичних та моральних норм засобами музики, гри та літератури.

 

Конкретні задачі методичної роботи були продиктовані   вимогами сьогодення, а також результативністю роботи педагогічного колективу минулого року.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів закладу  методичній роботі міста. Педагоги всіх груп систематично відвідували та приймали участь у засіданнях методичних об’єднань, що відбувалися в дошкільних навчальних закладах міста №№1, 2, 4, 8, 10, 12,15. На базі дошкільного навчального закладу №4 в жовтні 2016 року було проведено методичне об’єднання для вихователів груп  молодшого віку на тему «Розвиток мовлення дітей молодшого віку засобами інсценізації» та в квітні 2017 року -методичне об’єднання для вихователів старших груп  з економічного виховання дітей.

Вирішенню завдання професійного росту вихователів сприяла робота педагогів-професіоналів з педагогами, котрі не мають достатнього досвіду та освіти. Протягом року щодо обміну досвідом творчого доробку вихователів-майстрів О.А. Шевцової, С.Г.Кутепи  та Т.І.Филипської та вчителя-логопеда Л.В.Тур  проводилася панорама педагогічних ідей:

С.Г.Кутепа в жовтні 2016 року провела  презентацію з економічного виховання дітей «Товар – гроші»;

О.А.Шевцова в листопаді 2016 року надала майстер-клас з дослідницької діяльності «Незвідане поруч»;

О.П.Краснокутська разом з вчителем-логопедом Л.В.Тур в квітні 2017 року показали майстер-клас «Взаємодія вихователя та вчителя-логопеда на заняттях  з розвитку мовлення».

Разом з тим вихователі з незначним професійним ростом в кінці навчального року, як підсумок роботи з ними, провели:

І.Л.Гнилицька – презентація «Застосування прийомів моделювання в навчально-виховному процесі»;

Н.М.Могорита – колективний  перегляд заняття на тему «Розвиток мовлення дітей засобами художньої літератури»;

Л.К.Сухорук – майстер-клас «Подорож краплинки»;

Н.М.Злобіна – колективний перегляд заняття з сенсорного виховання «Маленькі розумники».

      Вихователем-методистом Д.В.Колосовською з вище названими  вихователями проведено тестування «Інноваційні технології».

      Зусилля педагогів були зосереджені на вдосконалення форм та методів роботи з екологічного виховання, формування пізнавальної активності дітей. Це питання розглядалося творчою групою, зокрема  шляхи, способи, методи та прийоми формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання. Творчою групою було проведено семінар-практикум з експериментування з природним матеріалом, а також засідання «Круглого столу», присвяченого питанню підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми з екологічного виховання. Членами творчої групи надано ряд консультацій. В зв’язку з цим слід зазначити підвищення якості навчально-виховного процесу з ознайомлення з природою, а також рівень пізнавального інтересу дітей.  Особливо слід відзначити їх бережливе  відношення до живої природи.

      Вирішуючи одне з пріоритетних завдань – патріотичне виховання, в листопаді 2016 року було проведено тематичний контроль «Залучення дошкільників до культури українського народу шляхом музичної діяльності та українського декоративного мистецтва». Визначено достатній рівень даної роботи , але не вистачає вдосталь зразків декоративного мистецтва.

     Виходячи з недоліків виховного процесу минулого року, цього року було проведено фронтальний контроль «Організація навчально-виховного процесу в середній групі №12» (вихователь Сидорова О.М.). Слід зазначити, що рівень навчально-виховного процесу з дітьми покращився (в порівнянні з минулим на 23% і становив 69%). Зрушився рівень компетентності дітей ( з 40% на 64%). Вихователь Сидорова О.М. працювала більш творчо, використовуючи технологію ТРВЗ.

    Простежуються позитивні зрушення в розв’язанні проблеми фізичного здоров’я  дітей. Це зумовили:

проведення 2 рази на рік спортивних свят;

проведення спортивних розваг, змагань, конкурсів;

надання консультацій;

рухова активність дітей протягом дня;

ранковий прийом на свіжому повітрі;

здорова дитина з раннього віку.

  Стан оздоровчої роботи розглядався на педагогічній годині в березні 2017 року.

   Завдяки впровадження технології ефективного  засвоєння інформації Г.Чепурного «Мнемотехніка», удосконалена методика проведення   навчально-виховної роботи  з дітьми в закладі. В роботі вихователів ( Гнилицька І.Л., Мартиненко Г.В.) та вчителя-логопеда Тур Л.В. одним із  ефективних способів для поліпшення засвоєння інформації стали індивідуальна, групова та самостійна робота. Створені умови для ефективного використання даної технології:

вихователь-методист Колосовська Д.В. провела консультацію, а також заняття з вихователями, на яких практично показала застосування даної технології;

вихователь Гнилицька І.Л.  провела майстер-клас для вихователів «Заучування вірша  з використанням моделювання;

зібрано достатній   практичний матеріал з даної технології.

    Слід зазначити  підвищення показників логіко-математичної компетентності. Результатом  тематичної перевірки було зазначено, що педагоги проводять різні типи занять, володіють формами їх проведення та   організації дітей, ефективно застосовують технічні засоби.

        Але визначено і недоліки: -  недостатній рівень різноманітних підходів до формування у дітей навичок міркування, розумової діяльності;

не завжди діти вміють застосувати свої знання, вміння та навички в життєвих ситуаціях, побуті.

На виконання запитів батьків, з метою створення умов для самореалізації та гармонійного розвитку дітей, з огляду на їхні  можливості та інтереси, для задоволення потреб кожної дитини, згідно наказу по ДНЗ від 30.08.2016 №60 «Про організацію гурткової роботи у 2016/2017 навчальному році» в закладі працювали  гуртки за напрямками:

художньо-естетичним – хореографічний гурток «Веселий каблучок»;

театральний гурток «Грайлик»;

комунікативно-мовленнєвим – гурток з розвитку мовлення «Мовні перлинки»;

фізкультурно-спортивним – гурток «Казкова фізкультура».

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися навчальними  закладами, іншими установами та закладами системи  освіти», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 №1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх  у дошкільних навчальних закладах», з метою задоволення освітніх потреб  батьківської громадськості після проведеного анкетування, на виконання наказу по ДНЗ від 19.09.2016 №72  було організовано надання додаткових освітніх послуг. Наказом №75 від 29.09.2016 затверджено  списки дітей, розклад занять, графіки роботи керівників гуртків для надання додаткових освітніх послуг.

        Належне місце в роботі закладу займала співпраця зі  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Одним із чинників в досягненні високих результатів в навчально-виховній роботі з дітьми були традиційні взаємовідвідування уроків  у 1 класі школи та  занять у старших групах закладу.  Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу  організовані сумісні виховні заходи:  свято першого дзвоника, новорічні свята, розваги, взаємовиставки робіт з образотворчого мистецтва тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

       Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів,  поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи. Все це  дало змогу педагогам вийти на високі показники в навчально-виховній роботі з дітьми.

    Моніторинг компетентності  дітей 6-го року життя дав такі результати:

 

Група №5 (вихователь Филипська Т.І.)   Всього дітей 23

 

Фактор

Бали

Відсотки

4

3

2

4

3

1

Фізичний розвиток й здоров’я  дитини

6

17

-

31%

69%

2

Соціальний розвиток

11

12

-

49%

51%

3

Природничо-екологічний розвиток

10

13

-

46%

54%

4

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

14

9

-

57%

43%

5

Ігрова діяльність

15

8

-

59%

41%

6

Сенсорно-пізнавальний розвиток

8

15

-

41%

59%

7

Мовленнєвий розвиток

19

4

-

87%

13%

 

ВСЬОГО:

  4 бали  (компетенція сформована в повній мірі)  - 5 дітей  22%)

 

3 бали (компетенція сформована в достатній мірі ) – 18 дітей  (78%)

               

 

 

Група №6 (вихователь Краснокутська О.П.)   Всього дітей 22

 

Фактор

Бали

Відсотки

4

3

2

4

3

1

Фізичний розвиток й здоров’я  дитини

6

16

-

22%

78%

2

Соціальний розвиток

4

18

-

19%

81%

3

Природничо-екологічний розвиток

10

12

-

46%

54%

4

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

8

14

-

42%

58%

5

Ігрова діяльність

14

8

-

58%

42%

6

Сенсорно-пізнавальний розвиток

5

17

-

22%

78%

7

Мовленнєвий розвиток

15

7

-

49%

51%

 

ВСЬОГО:

  4 бали  (компетенція сформована в повній мірі)  - 3 дитини  (50%)

 

3 бали (компетенція сформована в достатній мірі ) – 19 дітей  (87%)

               

 

Група №11 (вихователь   Кутепа С.Г.)   Всього дітей 27

 

 

Фактор

Бали

Відсотки

4

3

2

4

3

1

Фізичний розвиток й здоров’я  дитини

8

19

-

27%

73%

2

Соціальний розвиток

7

20

-

24%

76%

3

Природничо-екологічний розвиток

8

19

-

27%

73%

4

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

8

19

-

27%

73%

5

Ігрова діяльність

20

7

-

76%

24%

6

Сенсорно-пізнавальний розвиток

10

17

 

41%

59%

7

Мовленнєвий розвиток

18

9

-

69%

31%

 

ВСЬОГО:

  4 бали  (компетенція сформована в повній мірі)  - 3 дитини  (9%)

 

3 бали (компетенція сформована в достатній мірі ) – 24 дитини  (91%)

               

 

По закладу

Всього дітей 6-го року життя – 72 дитини

З них мають компетенцію сформовану в повній мірі – 11 дітей – 15%

                       -;-   в достатній мірі  - 61 дитина  - 85%

Фактор

Бали

Відсотки

4

3

4

3

1

Фізичний розвиток й здоров’я  дитини

20

52

29%

71%

2

Соціальний розвиток

22

50

31%

69%

 

3

Природничо-екологічний розвиток

28

44

43%

57%

4

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

30

42

48%

52%

5

Ігрова діяльність

49

23

78%

22%

6

Сенсорно-пізнавальний розвиток

23

59

81%

19%

7

Мовленнєвий розвиток

38

34

54%

46%

 

 

Якість  проведення занять

 

                                                100% - 80%   - вищий рівень

                                                  80% - 60%   - належний рівень

                                                  60% - 40%   - задовільний  рівень

                                                  40% - 20%  - низький рівень

Ефективність використання  кадрового  потенціалу

 

ДНЗ №4 забезпечений педагогічними кадрами відповідно до норм педагогічного навантаження в межах штатного розпису. Штатний розпис закладу станом на кінець 2016/2017 навчального року не відповідає в повному обсязі Типовим штатним нормативам, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010  №1055.

На кінець 2016/2017 навчального року в закладі працюють 51 працівник, із них:

Обслуговуючого персоналу – 31 чоловік та 20 педагогів, 3 педагоги знаходяться у соціальних  відпустках  по догляду за дітьми. Всі мають фахову освіту:

  повна вища – 10

  базова вища  - 2

  незакінчена вища – 1

середня спеціальна – 7

Із них:

  Спеціаліст вищої категорії  - 4,

  Спеціаліст І категорії  - 1

  Спеціаліст ІІ катіг7орії –

  Спеціаліст  -  6

  Спеціаліст, 9 розряд -  7

  Спеціаліст, 8 розряд – 2

Мають звання:

   «Вихователь- методист»  - 2,

   «Учитель-методист» - 1

Віковий склад:

    20 – 30 років  - 2 – 10%

    30 – 40 років -  3 – 15%

    40 – 50 років – 9 -  45%

   50 – 60 років – 4 – 20%

   60 – 65 років – 2 – 10%

Стаж педагогічної діяльності:

   Більш 40 років – 1 – 5%

   30 – 40 років – 1 – 5%

   20 – 30 років – 8 – 40%

   15 – 20 років – 4 – 20%

   10 – 15 років – 1 – 5%

    5 – 10 років – 4 – 20%

   до 5 років – 1 – 5%

     У 2016/2017 році  підвищили фахову майстерність при КВНЗ  «Харківська академія неперервної освіти»  4 педагоги.

   Призначення працівників здійснюється наказом завідувача ДНЗ.

Порядок проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ №4 визначається Типовим положенням про  атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, від 16.09.2015  №63-о «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу». Розроблено перспективний план-графік атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно перспективного графіка атестації та річного плану роботи (розділ 3.6  «Атестація педагогічних працівників»). Основною умовою атестації є своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації. Розроблено перспективний план-графік курсової перепідготовки педагогічних працівників.

Матеріали щодо проведення атестації педагогічних працівників систематизовані і оформлені. В наявності : нормативно-правова документація; поточне планування атестації педагогічних працівників (на навчальний рік); перспективне планування атестації (терміном на 5 років).

Відповідно до пункту 3.7 Типового положення засідання  атестаційної комісії оформлюються протоколами. На кожного педагогічного працівника, який атестувався або атестується,  оформлені атестаційні листи, які видаються під підпис. У закладі ведеться журнал обліку видачі атестаційних листів, а також  журнал обліку ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками за результатами атестації.

У 2016/2017 навчальному році атестовано 5 педагогів:

1. Гнилицька І.Л. – підтверджено 9 тарифний розряд;

2. Злобіна Н.М. -  підтверджено 9 тарифний розряд;

3. Кутепа С.Г. - підтверджено 9 тарифний розряд;

4. Краснокутська О.П. - підтверджено 9 тарифний розряд;

5. Сухорук Л.К. -  підтверджено 9 тарифний розряд.

 

Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік. Проходження обов’язкового медичного огляду здійснюється лікарями комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області з відміткою про проходження в особовій  медичній книжці. Контроль за проходженням медичного огляду працівниками ДНЗ здійснюється   сестрами медичними старшими, завідувачем закладу та відповідними органами санітарно-епідеміологічного контролю. Медичні книжки працівників зберігаються  в медичному кабінеті дошкільного закладу. Всі працівники закладу вчасно проходять медичний огляд, дотримуючись нормативних термінів. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік. Проходження обов’язкового медичного огляду здійснюється лікарями комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області з відміткою про проходження в особовій  медичній книжці. Контроль за проходженням медичного огляду працівниками ДНЗ здійснюється   сестрами медичними старшими, завідувачем закладу та відповідними органами санітарно-епідеміологічного контролю. Медичні книжки працівників зберігаються  в медичному кабінеті дошкільного закладу. Всі працівники закладу вчасно проходять медичний огляд, дотримуючись нормативних термінів.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я  дітей.

Охорона праці і безпека життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу.

 

В ДНЗ забезпечені безпечні та нешкідливі умови для дітей. Два рази на рік комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей обстежує стан групових, спальних та приймальних приміщень, спортивної та музичної зали, ігрових майданчиків щодо безпечної життєдіяльності вихованців та працівників.

Два рази на рік педагоги проходять інструктаж з дотримання безпеки життєдіяльності дітей. Крім  того систематично проводяться  інструктажі поточні (поведінки на воді, під час стихійних лих і т.д.). За минулий 2016/2017 навчальний рік не сталося жодної травми під час навчально-виховного  процесу.

          Але трапилось 2 випадки травмування дітей у побуті:

Кашенко Максим – 07.04.2017, перелом  кінцівки

Серебрянський Кирило – 12.05.2017, закрита черепно-мозкова травма.

Кожна травма сталася з особистої необережності та недогляду батьків.

Не сталося жодного нещасного випадку серед персоналу. Перевірку знань з охорони праці пройшли всі  працівники. Складено комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці, підвищення рівня охорони праці та запобігання виробничого травматизму. Існує Угода з охорони праці між адміністрацією ДНЗ №4 та профспілковим комітетом ДНЗ. Обслуговуючий персонал забезпечено робочим одягом . Наявні інструкції з охорони праці на робочому місці кожного працівника, а також інструкції на всі види діяльності дітей (в музичному залі, в спортзалі, під час екскурсій і т.ін).

Організація роботи з дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці в ДНЗ проводиться  відповідно Закону України «Про охорону праці», згідно з Положенням «Про організацію  роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», що   визначають єдину систему організації роботи з охорони праці, яка закладена в Положенні «Про організацію роботи з охорони праці в ДНЗ». На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи, зазначені у плані, щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу:  охорона праці, пожежна безпека, дитячий травматизм.  Плануються  заходи щодо реалізації завдань з даної тематики. Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:  роботу з охорони праці;  роботу з пожежної безпеки;  роботу з попередження дитячого травматизму. Вся документація з охорони праці та техніки безпеки ведеться  відповідно нормативних вимог, затверджена і погоджена відповідними органами контролю. Навчання і перевірки знань з охорони праці та техніки безпеки працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення по перевірці знань з охорони праці. Проводиться системна робота щодо забезпечення всіх служб закладу інструкціями з охорони праці та техніки безпеки, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в  умовах життєдіяльності ДНЗ.  Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму:  функціонують  куточки «Безпеки життєдіяльності» зі створеними осередками «Пожежна безпека», «Дорожній рух», «Цивільний  захист», де діти мають змогу закріплювати набуті знання в практично створених проблемних ситуаціях. В кожній групі для роботи з батьками оформлено папку, де містяться пам’ятки, консультації, поради щодо попередження дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Питання охорони праці, безпеки  життєдіяльності неодноразово розглядались на педагогічних радах, методичних годинах, нарадах при завідувачу, загальних зборах  колективу, батьківських зборах. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів, поліпшення якості навчально-виховної роботи з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, в ДНЗ щорічно проводиться «Тиждень безпеки дитини», День ЦЗ. Порушень вимог законодавства щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей та працівників не зафіксовано.

              З метою збереження та зміцнення здоров’я, фізичного, розумового та психологічного розвитку дітей в закладі постійно здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей, який включає комплекс заходів:  систематичне проведення динамічних спостережень за станом здоров’я і фізичним розвитком дітей, за динамікою нервово-психічного розвитку;  контроль за динамікою розвитку  рухів у дітей та організацією рухового режиму;  за методикою і технікою проведення ранкової гімнастики, занять з фізкультури, рухливими  іграми, прогулянками;  контроль за загартовуванням;  профілактика  дитячого травматизму;  спостереження  за санітарно-гігієнічним станом місць і умов проведення занять з фізкультури; медико-педагогічний контроль за дотриманням  режиму дня і організацією виховання; санітарно-просвітницька робота з питань фізичного виховання; контроль за ефективністю фізичного виховання.

Для фізичного виховання дітей  вихователі використовують  різні форми  роботи: заняття  з фізичного виховання, ранкова гімнастика, ігри рухливого та спортивного характеру, фізкультурні хвилинки та динамічні  паузи, прогулянки, дні здоров’я, спортивні свята , розваги, піші переходи.

У системі медико-педагогічного контролю головне місце відводиться аналізу  занять з фізичного виховання. Головний зміст цього контролю полягає в наступному: визначення рівня фізичних навантажень на організм дитини, їх відповідність віковим та анатомо-фізіологічним можливостям;  визначення правильності побудови заняття, його моторної щільності. Правильність побудови заняття з фізичного виховання встановлюється такими методами дослідження: візуальне спостереження (дозволяє виявити відповідність фізичного навантаження стану здоров’я та рівню рухової підготовленості дошкільників), пульсометрія (дозволяє визначити правильність дозування фізичного навантаження),  хронометрування (дозволяє підрахувати загальну та моторну щільність заняття).

Важливою складовою процесу організації фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками та персоналом  закладу.  Цей напрям діяльності забезпечується організацію змістовної наочної пропаганди (батьківські куточки, фотостенди тощо),  обговоренням проблем  зі зміцнення здоров’я і  фізичного розвитку дітей  на батьківських зборах, виробничих нарадах,  активним залученням  обслуговуючого  персоналу та членів родин вихованців до безпосереднього спостереження  за системою роботи закладу.

 

 

Медичне обслуговування.

 

           Медичне обслуговування ДНЗ №4  здійснюють сестра медична старша Дерев’янченко Тетяна Вікторівна, сестра медична  з дієтичного харчування Бетлер Марина Миколаївна,   посади яких входять до штатного розпису дошкільного закладу та лікар-педіатр Безугла Людмила Василівна, посада якого входить до штатного розпису Комунального закладу охорони здоров’я  «Куп’янська центральна міська лікарня».  У своїй роботі медичний персонал керується законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти і науки, державної санітарно-епідеміологічної служби, наказами по ДНЗ №4. Щоденна робота формується та регламентується  відповідно до річного плану роботи закладу, місячного плану медичної роботи, циклограми діяльності сестер медичних та планів контролю.

Основними обов’язками сестер медичних старших та лікаря-педіатра є: постійний контроль за станом здоров’я вихованців; надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого  захворювання або травми;  здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю харчування; дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;  дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідеміологічного режиму;  проведення санітарно-просвітницької роботи серед  дітей, батьків та працівників дошкільного закладу тощо.

Медичне обслуговування  дітей в закладі – багатоскладовий системний процес, тому налагоджена співпраця з Комунальним закладом охорони здоров’я  «Куп’янська центральна міська лікарня». Основними напрямами такої роботи є:  оформлення медичної документації для вступу дитини до дошкільного закладу;  організація  та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей та працівників;  планування,  проведення та облік профілактичних щеплень;  просвітницька робота з персоналом, батьками, дітьми щодо формування здорового способу життя, профілактики захворювань тощо.

 

Організація  харчування

 

           Харчування дітей організовано відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої  наказом Міністерства освіти та науки  України та Міністерством охорони здоров’я  України  17.04.2006 №298/227  та згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження змін до Інструкції в організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

           В закладі в наявності  примірне двотижневе меню на зимово-весняний час та літньо-осінній періоди. Меню затверджено завідувачем, погоджено з державною епідеміологічною службою.

            Продукти харчування до ДНЗ постачають установи, визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти приймаються до закладу за умови наявності  супровідних  документів, що підтверджують якість, походження, ґатунок, категорію, дату виготовлення, умови  зберігання та т.ін.

            Видача приготовлених страв із харчоблоку здійснюється тільки після зняття проби медсестрою та її дозволом на видачу.

            Згідно наказу відділу освіти Куп’янської міської ради від 18.01.2017 №38 «Про доведення вартості харчування дітей закладів освіти на 2017 рік»  вартість харчування дошкільників становить:

для дітей віком до 3-х років (ясла)  -  18,00;

для дітей віком від 3-х до 6 (7)р. – 20,00.

Плата  батьків складає 60% від вартості харчування в день.

Виконання натуральних норм  харчування за 2016/2017 навчальний рік складає 69% (за 2015/2016 н.р. -  68%).

       Діти пільгових категорій – діти-інваліди, діти із багатодітних  сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти батьків - учасників АТО, діти, батьки яких постраждали від аварії на ЧАЕС при наявності відповідних підтверджуючих документів, згідно наказу по ДНЗ, отримують  пільги при оплаті за харчування.

       Адміністрація закладу, відділ освіти Куп’янської міської ради постійно здійснюють контроль за організацією харчування дітей. У жовтні 2016 року за організацією харчування було здійснено державний контроль Департаментом  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, у березні 2017 року – Північно-східним  офісом  держаудитслужби.

      Як завідувач ДНЗ №4, я постійно здійснюю контроль за організацією харчування дітей, оскільки це питання є невід’ємною  частиною моїх посадових обов’язків. Охоплюю всі питання організації харчування дітей. Керуюсь рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України « Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 №1/9-396. Від того, наскільки детально і широко необхідно вивчити питання, вбираю вид контролю – чи то оперативний, чи вибірковий або тематичний, чи то комплексний.

       Об’єктом контролю є харчоблок, групи.

       Організовано гаряче харчування працівників, яке здійснюється згідно п.1.19 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, на підставі заяви працівника та наказу по закладу.

 

 

Охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

 

Протягом 2016/2017 навчального року  педагоги закладу здійснювали педагогічний патронат дітей дошкільного віку, що мешкають на території , закріпленій рішенням виконавчого комітету від 21.03.2017 №64. На   виконання Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи рекомендації листів Міністерства освіти та науки України  від 04.10.2007 р. №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад»,  від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», від 27.09.2010  №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»  педагоги  відвідували дітей вдома, вели роз’яснювальну роботу з батьками щодо різних форм здобуття дітьми дошкільної освіти. В результаті проведеної роботи всі діти 5-ти річного віку нашого мікрорайону  охоплені  дошкільною освітою.

 

Забезпечення розвитку та ефективність використання

матеріально-технічної та навчально-методичної бази

 

          Матеріально-технічна база ДНЗ №4 включає будівлю, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання. Майно ДНЗ належить йому на правах,  визначених законодавством України.

          Заклад збудований за типовим проектом, зданий в експлуатацію рішенням Державної комісії в 1982 році.  Навчальні, побутові, спортивний та ігрові майданчики, інші приміщення і споруди ДНЗ відповідають санітарним нормам і правилам, установленим Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України, а також  установчими документами закладу.

             В 2017 році завершено роботи за проектом Північної екологічної фінансової корпорації, спрямовані  на енергозбереження:  замінено вікна на енергозберігаючі, встановлено вентиляцію з рекуперацією тепла, проведено утеплення фасаду.

             На  сьогоднішній день стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам та вимогам. Харчоблок закладу включає: кухню (цех для варіння), в якій виділені окремі частини для первинної обробки овочів, для миття кухонного посуду, комору для зберігання сипучих продуктів та інших продуктів, холодильне обладнання. Харчоблок закладу забезпечений достатньою кількістю холодної і гарячої води. Кухня оснащена необхідним технологічним обладнанням, забезпечена достатньою кількістю кухонного посуду різного розміру і призначення, інвентарем, засобами вимірювання, санітарним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо). Все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюється при забрудненні. Згідно вимог та методичних рекомендацій по їх застосуванню на харчоблоці використовуються, дозволені миючі та дезінфікуючі  засоби. На 2018 рік заплановано заміну кахелю.

Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. При зберіганні різних видів продуктів товарне сусідство,  температурний режим чітко дотримуються. Овочі та фрукти зберігаються в окремому приміщенні – овочесховищі. Придбано товарні електронні ваги на 300 кг.

Матеріально-технічна база ДНЗ №4 відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, а також Типовим перелікам обов’язкового обладнання ДНЗ  (наказ Міністерства  освіти і науки України  від 11.09.2002 №509). Заклад забезпечено:

Розділ «Ігрова діяльність» - 98%

Розділ «Фізична діяльність» - 85%

Розділ «Трудова діяльність» -  95%

Розділ  «Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мови» - 100%

Розділ «Ознайомлення з природою» -  100%

Розділ «Формування елементарних математичних уявлень» - 110%

Розділ «Образотворче мистецтво» -  95%

Розділ «Конструювання» - 95%

Розділ «Музичне виховання» - 100%

Розділ «Технічні засоби навчання» - 100%

Розділ «Навчально-методична та художня література» - 100%

 

             До складу медичного  блоку  ДНЗ №4  входить: медичний кабінет, ізолятор, процедурна. Всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Медичний кабінет повністю забезпечений  необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної  допомоги, але потребує поповнення сучасним медичним обладнанням.

Ведення обліково-звітної та медичної  документації з питань медичного обслуговування дітей здійснюють сестри медичні старші у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України та відповідно до нормативно-правових документів.  Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», додатка 1 до Інструкції з діловодства сестрами медичними старшими  ведеться така обов’язкова документація: медична карта дитини (ф. №026/о), контрольна карта диспансерного нагляду (ф. №030/о), індивідуальні карти  імунізації дітей (ф. №063-2/о), журнал обліку  профілактичних  щеплень, журнал  реєстрації екстрених повідомлень про інфекційні захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення , журнал  обліку інфекційних захворювань (ф. №060/о), журнал обліку роботи з гігієнічного виховання, матеріали медико-педагогічного контролю за фізичним  розвитком дітей. Весь перелік необхідної обліково-звітної та медичної документації відображено в номенклатурі справ.

  Заклад забезпечено природним та штучним освітленням,  централізованим водопостачанням і каналізацією, витяжною  вентиляцією, централізованим опаленням, пожежним обладнанням відповідно до санітарних правил і норм утримання ДНЗ.

Температурний режим в навчальному закладі  відповідає санітарним вимогам. Контроль  за температурою повітря у приміщеннях закладу здійснюється за допомогою кімнатних термометрів, розміщених в кожному  окремому приміщенні.

Важливим напрямком моєї роботи є заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу. До нового  2017/2018 навчального року проведено поточні ремонти в групах, замінено вхідні двері до груп №8, 9, 10, до сходового маршу груп №6, 7 на металопластикові, замінено кахель на підлозі на сходових маршах груп №11, 12,  груп №6, 7 та груп №8, 9, 10. Виконано ремонт на всіх сходових маршах. Пофарбовано ігрове та спортивне обладнання на території та 277 п.м паркану. Оновлено меблі та ігрові зони в групах №8, 9, 2, 4.

 

Залучення додаткових джерел фінансування

та їх раціональне використання

 

      Джерелами фінансування закладу були кошти:

   -  місцевого бюджету,

  -   батьків або осіб, які їх замінюють;

  -   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

      Отримання благодійних внесків та пожертв від юридичних та фізичних осіб здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 виключно на добровільній основі (щомісяця на сайті – звіт.  Додаток 1)

Щомісяця на сайті закладу розміщуються звіти про залучення благодійної допомоги у вигляді матеріалів, матеріальних цінностей, виконаних робіт.

 

 

Шановні батьки вихованців ДНЗ №4!

Вельмишановні спонсори!

 

Від імені колективу працівників закладу висловлюю Вам щиру подяку за розуміння та допомогу у вирішенні проблемних  питань поліпшення матеріально-технічної бази закладу.

Наша турбота та Ваша небайдужість допомагають  нашим дітям відчувати себе у дитячому садочку, як удома, де їх оточують зі смаком оформлені приміщення, де з ними проводять цікаві заняття, розваги, святкові ранки.

Будь-яка Ваша благодійна допомога, отримана нашим закладом, відображається у бухгалтерському обліку відділу ос віти Куп’янської міської ради.

Переглядів: 197
Дата публікації: 14:49 14.12.2017