Завідувач

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Публічна інформація | Номенклатура справ
Номенклатура справ

Куп'янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок № 4 комбінованого типу

Куп'янської міської ради Харківської області


                    

                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                            Завідувач Куп’янського дошкільного

                                                                                            навчального закладу - ясла-садок № 4

                                                                                            комбінованого типу

                                                                                            Куп’янської міської ради

                                                                                            Харківської області

                                                                                            _______________ Т.Т.Чала

                                                                                                                                                          "___"_________ 2017 року
Номенклатура справ

____________№__7__                 

на 2017 рік

 

 

02.2 – Документи щодо безпеки життєдіяльності та  запобігання всім видам дитячого

травматизму

 

02.2-01

Нормативно-правові акти з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02.2-02

Документи (журнали, акти, відомості, звіти тощо) розслідування нещасних випадків з дітьми Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1Пов’язані із значними матеріальни-

ми збитками та людськими жертвами – 75 р.

02.2-03

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

02.3 – Документи з питань  соціального захисту дитинства

 

02.3-01

Нормативно-правові акти з питань   соціального захисту дітей (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02.3-02

Статистичні звіти (інформації, довідки) з питань

соціального захисту дітей Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 303

 

02.3-03

Соціальний паспорт Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До заміни новим

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

16.03.2011 №2)

02.3-04

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей пільгових категорій Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

 

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

16.03.2011 №2)

02.3-05

Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту

 

До заміни новими

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

23.02.2012 №2)

02.3-06

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.4 – Документи з питань навчально-виховної та  методичної  роботи

 

02.4-01

Нормативно-правові  акти щодо організації навчально-методичної та методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02.4-02

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

 

5 р.

ст.537

 

02.4-03

Звіти та документи (довідки,  заходи, інформації, плани, розробки тощо) щодо організації методичної роботи в Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст.303

 

02.4-04

Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм і методичних посібників

 

3 р.

після закінчення журналу

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

27.10.2010 №9)

02.4-05

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

02.5 – Документи з питань логопедичної роботи

 

02.5-01

Перспективний план подолання мовних вад дітей Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.556

 

02.5-02

Звіти про роботу вчителя-логопеда Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

3 р.

ст.303

 

02.5-03

Індивідуальна картка мовленнєвого розвитку дитини

 

5 р.

ст.722-а

 

02.5-04

Розклад логопедичних занять, графік роботи кабінету Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.586

 

02.5-05

Журнал обліку відвідування дітьми логопедичної групи Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст.590

 

02.5-06

Журнал обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

3 р.

після закінчення журналу

Строк

зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Державного архіву Харківської області від 20.04.2011

№3)

02.5-07

Журнал реєстрації рішень психолого-медико-педагогічних комісій

 

3 р.

ст.122

 

02.5-08

Журнал обліку консультацій вчителя-логопеда

 

1 р.

ст.634

 

02.5-09

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 -  Документи з питань роботи з кадрами та громадськістю

 

03-01

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  з кадрових питань тривалого строку зберігання (про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво, атестацію, підвищення кваліфікації, оплату праці, надання відпусток по догляду за дитиною, надання відпусток без збереження заробітної плати, всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними  умовами праці)

 

75 р.

ст.16-б

 

03-02

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з кадрових питань тимчасового строку зберігання (про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, про стягнення, про короткострокові відрядження, про затвердження графіка відпусток, надання додаткових соціальних відпусток)

 

5 р.

ст.16-б

 

03-03

Протоколи засідань, рішення атестаційних комісій

 

5 р.

ст.636

 

03-04

Посадові та робочі інструкції працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 р.1

ст.43

1 Після заміни новими

03-05

Особові справи педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.1

ст.493-в

1 Після звільнення

03-06

Документи (атестаційні анкети, висновки, характеристики педагогічних працівників тощо) Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про проведення атестації

 

 

75 р.1, 2,

ст.637

1Зберігають

ся в

особових

справах

2 Ті, що не

увійшли до

особових

справ, - 5 р.

03-07

Документи (подання, характеристики, звіти) про подання на нагородження працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області державними відомчими, регіональними нагородами

 

75 р.

ст.654-б

 

03-08

Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки) Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області щодо роботи з кадровим резервом

 

 

5 р.

ст.525-е

 

 

03-09

Документи (заяви, довідки, листки з обліку кадрів) до наказів з кадрових питань, що не увійшли до складу особових справ

 

3 р.

ст. 491

 

03-10

Документи (списки, звіти, журнал обліку) військовозобов’язаних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

1 р.

ст.669

 

03-11

Трудові книжки працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До запитання, не затребу-вані -

не менше

50  р.

ст.508

 

03-12

Тарифікаційні списки

 

25 р.

ст.415

 

03-13

Графік надання щорічних відпусток працівникам Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

3 р.

ст.515

 

03-14

Графіки робочого часу працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

3 р.,

ст. 391

1 Після заміни новими

03-15

Табель обліку використання робочого часу

 

1 р.

ст.408

 

03-16

Листування з Куп’янським міськрайонним центром зайнятості населення з кадрових питань

 

 

3 р.

ст.522

 

03-17

Листування про підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку педагогічних кадрів

 

 

5 р.

ст. 618

 

03-18

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з кадрових питань тривалого строку зберігання

 

75р.

ст.121-б

 

03-19

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з кадрових питань тимчасового строку зберігання

 

5р.

ст.121-б

 

03-20

Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

50 р.

ст.530-а

 

03-21

Журнал обліку робочого часу працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст.630

 

 

03-22

Книга обліку особових справ працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

75 р.

ст. 528

 

03-23

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 - Документи з питань медичного обслуговування та організації харчування дітей

 

04-01

План роботи сестер медичних Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.161

 

04-02

Документи (накази, листи, звіти, довідки та ін.) з питань організації харчування дітей у закладі

 

5 р.

 

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)

04-03

Документи   (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 434

 

04-04

 

 

Медична карта дитини (ф.026/о) з індивідуальною картою імунізації дитини (ф. 063-1/о)

 

5 р.

ст.722-а

 

  04-05

 

Контрольна карта диспансерного нагляду  (ф.030/о)

 

5 р.1

ст. 721-в

1Після зняття з диспансер-ного обліку

04-06

 

 

Медичні книжки працівників

 

5 р.

ст.721-б

 

  04-07

 

Лист здоров’я вихованців

 

5 р.

ст.722-а

 

04-08

Одноразові повідомлення про інфекційні захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію  на щеплення

 

3 р.

ст.719

 

04-09

Журнал обліку проходження медогляду працівниками Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.707

 

04-10

Журнал обліку профілактичних щеплень

 

3 р.

ст.745

 

04-11

Журнал медичних відведень по профілактичним щепленням

 

 

3 р.

ст.745

 

04-12

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/0)

 

 

3 р.

ст.745

 

04-13

Журнал огляду дітей на педикульоз

 

3 р.

ст.745

 

04-14

Журнал обліку захворювань

 

 

 

3 р.

ст.719

 

 

04-15

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання

 

3 р.

ст.122

 

04-16

Журнал медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

 

3 р.

ст.122

 

04-17

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.1

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації результатів заліків для працівників ДНЗ №4 з питань володіння вимогами Санітарного   регламенту

 

 

 

Доки не мине потреба

*Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

 

Журнал антропометрії

 

5 р.

* Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами, внесеними згідно наказу МОН, молодь спорту України та МОЗУ від 26.02.2013 №202/165)

 

 

Журнал бракеражу готової продукції,  журнал бракеражу сирої продукції,  журнал заявок на продукти харчування,  журнал обліку виконання норм харчування

 

1 р.

*Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059;

* Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами, внесеними згідно наказу МОН, молодь спорту України та МОЗУ від 26.02.2013 №202/165)

 

Книга  складського обліку продуктів харчування,  журнал  обліку  відходів  продуктів харчування

 

2 р.

* Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами, внесеними згідно наказу МОН, молодь спорту України та МОЗУ від 26.02.2013 №202/165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – Документи з питань організації цивільного захисту

05-01

Нормативно-правові акти з питань організації та здійснення цивільного захисту (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Звіти та документи (довідки, інформації  тощо) щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту в Куп’янському навчальному закладі-ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 1192

 

05-03

Журнали обліку, списки формувань цивільного захисту Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.1

ст. 1199

1Після заміни новими

05-04

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 – Документи з питань охорони праці, пожежної безпеки

06-01

Нормативно-правові акти з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

06-02

Інструкції з охорони праці для працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації,

ст. 20-а

 

06-03

Документи (акти, приписи з техніки безпеки) щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці

 

5 р.

ст. 437

 

06-04

Документи  (положення, інструкції, інформації, довідки, звіти тощо) щодо роботи з забезпечення пожежної безпеки

 

5 р.

ст.1177

 

06-05

Документи (пояснювальні, акти, довідки) з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1 Пов’язані

із значними

матеріальни-

ми збитками

та людськими

жертвами -

75 р.

06-06

Документи (пояснювальні, акти, довідки)  з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1 Пов’язані

із значними

матеріальни-

ми збитками

та людськими

жертвами -

75 р.

06-07

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст. 122

 

 

06-08

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від

нещасних випадків у Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 477

 

1 Після

закінчення

журналу

06-09

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру працівників Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 477

 

1 Після

закінчення

журналу

06-10

Журнал реєстрації вступних інструктажів з охорони праці

 

10 р.1

ст.481

1Після закінчення журналу

06-11

Журнал реєстрації інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці

 

10 р.1

ст.482

1Після закінчення журналу

06- 12

Документи (висновки, акти, дослідження, протоколи) з питань атестації робочих місць за умовами праці у Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.

ст.450

 

06-13

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ  до архівного

підрозділу

 

 

07 – Документи з питань зміцнення навчально-матеріальної бази

 

07-01

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення ремонтних робіт у Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 1597

 

07-02

Документи (звіти, інформації тощо) щодо споживання енергоносіїв

 

3 р.

ст. 1904

 

07-03

Документи (рішення, витяг) про надання земельної ділянки  Куп’янському дошкільному навчальному закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації організації, ст.1043

 

07-04

Акти про технічний і санітарний стан будівель та споруд  Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.1053

 

07-05

Акт вимірювання опору ізоляції в Куп’янському дошкільному навчальному закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст.1860

 

07-06

Книга повідомлень про аварії і пошкодження електромереж в Куп’янському дошкільному навчальному закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.1882

 

07-07

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.1

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 -  Фінансово-господарчі документи

 

08-01

Документи  (акти, описи, протоколи тощо) щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей

 

3 р. 1,2

ст. 345

1За умови завершення ревізії. Уразі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – 5 р.

08-02

Документи  (подання, акти, відомості, інформації тощо) щодо прийому - передачі матеріальних цінностей

 

3 р. 1

ст. 336

1 Див. примітки до справи з індекс. 08-01

08-03

Інвентарні списки основних засобів

 

3 р. 1

ст. 345

1 Див. примітки до справи з індекс. 08-01

08-04

Книга обліку господарського майна та

товарно-матеріальних цінностей

 

3 р. 1

ст. 351

1 Див. примітки до справи з індекс. 08-01

08-05

Витяг з номенклатури справ

 

3 р . 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 – Документи архіву

 

09-01

Протоколи засідань ЕК Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

10 р.

ст. 14-а

 

09-02

Положення про ЕК Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.

ст. 39

 

09-03

Справа фонду (історична довідка, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів для знищення)

 

До ліквідації організації

ст. 130

 

09-04

Описи справ тривалого  зберігання (понад 10 років)

 

3 р.1

ст. 137-б

1 після знищення справ

09-05

Описи справ з особового складу

 

 

3 р.1

ст. 137-б

1 після знищення справ

09-06

Документи (довідки, акти) перевірок стану діловодства та архівної справи

 

5 р.

ст.113

 

09-07

Номенклатура справ Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.1

ст. 112-а

1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

09-08

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Документи з питань роботи профспілкового комітету

10-01

Протоколи звітно-виборчих конференцій та загальних зборів членів первинної профспілкової організації Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  та документи (доповіді, резолюції) до них

 

До ліквідації організації

ст. 1220

 

10-02

Протоколи засідань профспілкового комітету та документи (резолюції, постанови) до них

 

До ліквідації організації

ст. 1225

 

10-03

Протоколи засідань ревізійної комісії профспілкової організації Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст. 1223

 

10-04

Плани проведення заходів профкому

 

1 р.

ст. 1219

 

10-05

Документи (акти, довідки доповідні записки, відомості) про діяльність комісій профспілкового комітету Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст. 1228

 

10-06

Заяви працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про прийняття у члени профспілкової організації

 

3 р.1

ст. 1237

1 після вибуття з членів профспілки

10-07

Документи (заяви, довідки, листи) про надання матеріальної допомоги працівникам

 

3 р.

ст. 1245

 

10-08

 

Журнал обліку видачі бланків членських квитків

 

3 р.

ст. 1252

 

10-09

Журнал реєстрації листків непрацездатності працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок №4 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

3 р.1

ст.722

1 Після закінчення журналу

10-10

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

Відповідальна за архів діловод                                                     

«____»_______________2017                                            ________Л.П.Солодовнік

 

СХВАЛЕНО                                                                         ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                                                       Протокол засідання ЕК

Куп’янського дошкільного                                                  архівного відділу

навчального закладу – ясла-садок №4                               виконавчого комітету

комбінованого типу Куп’янської                                       Куп’янської міської ради

міської ради Харківської області                                        

від________________року № _______                              від ______________ року №_____

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2017 році в

Куп’янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок №4 комбіновано типу

Купянської міської ради Харківської області

 

За термінами зберігання

Усього

У тому числі

Таких, що переходять

З позначкою «ЕПК»

Тривалого (понад 10 років)

 

 

 

 

Тимчасового (до 10 років)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист Куп’янського

дошкільного навчального закладу –

ясла-садок №4 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області                          _________Д.В.Колосовська

 

«_____»____________20______

 

 

 

Підсумкові відомості передано в архів Куп’янського дошкільного  навчального закладу – ясла-садок №4  комбінованого типу Куп’янської  міської ради Харківської області

 

 

Діловод Куп’янського дошкільного

навчального закладу – ясла-садок №4

комбінованого типу Куп’янської

міської ради Харківської області                                                        ________Л.П.Солодовнік

 

 

«_____»____________20______

 

 

 

 

 

Дата публікації: 14:52 16.08.2017