Завідувач

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Поточна діяльність | Накази завідувача | Про розподіл функціональних обов’язків і посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу
Про розподіл функціональних обов’язків і посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу

       

НАКАЗ

 

28.08.2017 р.

м. Куп’янськ

                           № 46

 

 

 

 

Про розподіл функціональних обов’язків  і

посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу

 

 

 

             З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення  управління навчально-виховним  процесом, підвищення відповідальності керівних працівників закладу, на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради  Харківської області, посадових обов’язків працівників

НАКАЗУЮ:

1.Визначити функціональні обов’язки завідувача Чалої Т.Т.:

Відповідає за:

 • реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;
 • реалізацію постанов уряду, наказів Міністерства освіти і науки України;
 • успішну діяльність ДНЗ, комплектування кадрами, дітьми дошкільного віку;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх технологій;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці;
 • забезпечення охорони прав та гідності вихованців;
 • дієвість рішень педагогічної ради.

Керує:

 • колективом ДНЗ, роботою вихователя – методиста, завідувача господарством, сестер медичних ;
 • опосередковано керує роботою обслуговуючого персоналу

Організовує :

 • навчально-виховний процес, виконання постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і  науки України, Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Куп’янської міської ради;

опосередковано:

 • виконання завдань річного плану, проведення навчально-виховного процесу через вихователя – методиста Фесенко О.В.

Погоджує свою роботу з:

 • профспілковим комітетом;
 • радою ДНЗ;
 • відділом освіти;
 • батьківським комітетом.

Контролює:

 • роботу членів адміністрації;
 • виконання рішень педради, загальних зборів колективу;
 • організацію медичного обслуговування дітей та харчування.

Звітує:

 • про стан навчально-виховного процесу перед загальними  зборами колективу та батьків, відділом освіти.

 

2.Визначити функціональні обов’язки для вихователя–методиста Фесенко О.В.

Відповідає за:

 • впровадження в навчально-виховний процес цілісного підходу до розвитку особистості дитини відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, обраних освітніх програм;

- організацію  навчально-виховної роботи;

-  своєчасне складання й коригування розкладу занять;

- планування  роботи закладу;

 • засвоєння дітьми різних вікових груп ключових компетентностей та умінь і навичок;
 • ведення ділової документації;
 • вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду;
 • впровадження досягнень передової науки в практику;
 • експериментально-дослідну роботу;
 • оформлення документації;
 • роботу гуртків;
 • створення сприятливого психологічного  клімату в педагогічному колективі;
 • проходження педагогами курсової перепідготовки;
 • організацію літнього оздоровлення вихованців;
 • дотримання педагогічними працівниками правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу;
 • виконання річного плану роботи закладу.

Інструктує і консультує вихователів:

- щодо проведення навчальних занять і їхньої самоосвіти;

- батьків з питань проблем навчання;

- з питань безпеки життєдіяльності.

Має право:

- перевіряти роботу безпосередньо педагогічних  працівників, бути на заняттях та заходах, які проводяться в ДНЗ;

вимагати від педагогів необхідні відомості, документи, пояснення тощо.

 

3.Визначити функціональні обов’язки для завідувача господарством  Лещенко Т.Д.:

Відповідає за:

 • збереження будівлі та  майна закладу;
 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);
 • чистоту і порядок у приміщенні закладу;
 • організацію поточного ремонту будівлі та групових кімнат;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі;
 • інвентаризацію майна закладу;
 • ведення обліку відпрацювання робочого часу обслуговуючим персоналом;
 • дотримання норм пожежної безпеки в закладі;
 • справність засобів пожежогасіння.

Керує:

 • роботою обслуговуючого персоналу;
 • господарською діяльністю закладу;
 • роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території закладу.

Організовує:

 • роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;
 • постачання необхідних матеріалів для неперервної роботи всіх служб;
 • проведення інвентаризації майна;
 • здійснення  періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;
 • дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів  пожежогасіння;
 • проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітлення, радіації, шуму в приміщеннях закладу  (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);
 • розробку і періодичний огляд (не менше 1 р. на 5 років) інструкцій з охорони праці;
 • навчання з охорони праці й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) обслуговуючого персоналу.

Погоджує свою діяльність із завідувачем, вихователем-методистом, інженерно-технічним наглядом відділу освіти.

Контролює:

 • роботу обслуговуючого персоналу ДНЗ;
 • збереження матеріально-технічного устаткування закладу;
 • збереження матеріально-технічного устаткування ДНЗ;
 • дотримання  санітарно-гігієнічних норм у приміщенні навчального закладу.

Веде облік майна навчального закладу.

Звітує про підготовку закладу до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

Складає:

 • графік роботи обслуговуючого персоналу;
 • табель на заробітну плату обслуговуючому персоналу;
 • проекти наказів та інших документів  із питань господарської роботи;
 • акти списання обладнання, яке вийшло з ладу;
 • плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях закладу під час підготовки до нового навчального року.

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                                                                           Т.Т.Чала

 

Дата публікації: 12:45 28.08.2017