Директор

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Поточна діяльність | Накази директора | 2017 рік | Наказ №46 від 28.08.2017року "Про розподіл функціональних обов’язків і посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу"
Наказ №46 від 28.08.2017року "Про розподіл функціональних обов’язків і посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу"

       

НАКАЗ

 

28.08.2017 р.

м. Куп’янськ

                           № 46

 

 

 

 

Про розподіл функціональних обов’язків  і

посадової відповідальності між адміністративними працівниками закладу

 

 

 

             З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення  управління навчально-виховним  процесом, підвищення відповідальності керівних працівників закладу, на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок №4 комбінованого типу Куп’янської міської ради  Харківської області, посадових обов’язків працівників

НАКАЗУЮ:

1.Визначити функціональні обов’язки завідувача Чалої Т.Т.:

Відповідає за:

реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;

реалізацію постанов уряду, наказів Міністерства освіти і науки України;

успішну діяльність ДНЗ, комплектування кадрами, дітьми дошкільного віку;

впровадження в навчально-виховний процес новітніх технологій;

забезпечення дотримання вимог охорони праці;

забезпечення охорони прав та гідності вихованців;

дієвість рішень педагогічної ради.

Керує:

колективом ДНЗ, роботою вихователя – методиста, завідувача господарством, сестер медичних ;

опосередковано керує роботою обслуговуючого персоналу

Організовує :

навчально-виховний процес, виконання постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і  науки України, Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Куп’янської міської ради;

опосередковано:

виконання завдань річного плану, проведення навчально-виховного процесу через вихователя – методиста Фесенко О.В.

Погоджує свою роботу з:

профспілковим комітетом;

радою ДНЗ;

відділом освіти;

батьківським комітетом.

Контролює:

роботу членів адміністрації;

виконання рішень педради, загальних зборів колективу;

організацію медичного обслуговування дітей та харчування.

Звітує:

про стан навчально-виховного процесу перед загальними  зборами колективу та батьків, відділом освіти.

 

2.Визначити функціональні обов’язки для вихователя–методиста Фесенко О.В.

Відповідає за:

впровадження в навчально-виховний процес цілісного підходу до розвитку особистості дитини відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, обраних освітніх програм;

- організацію  навчально-виховної роботи;

-  своєчасне складання й коригування розкладу занять;

- планування  роботи закладу;

засвоєння дітьми різних вікових груп ключових компетентностей та умінь і навичок;

ведення ділової документації;

вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду;

впровадження досягнень передової науки в практику;

експериментально-дослідну роботу;

оформлення документації;

роботу гуртків;

створення сприятливого психологічного  клімату в педагогічному колективі;

проходження педагогами курсової перепідготовки;

організацію літнього оздоровлення вихованців;

дотримання педагогічними працівниками правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу;

виконання річного плану роботи закладу.

Інструктує і консультує вихователів:

- щодо проведення навчальних занять і їхньої самоосвіти;

- батьків з питань проблем навчання;

- з питань безпеки життєдіяльності.

Має право:

- перевіряти роботу безпосередньо педагогічних  працівників, бути на заняттях та заходах, які проводяться в ДНЗ;

вимагати від педагогів необхідні відомості, документи, пояснення тощо.

 

3.Визначити функціональні обов’язки для завідувача господарством  Лещенко Т.Д.:

Відповідає за:

збереження будівлі та  майна закладу;

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

чистоту і порядок у приміщенні закладу;

організацію поточного ремонту будівлі та групових кімнат;

дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі;

інвентаризацію майна закладу;

ведення обліку відпрацювання робочого часу обслуговуючим персоналом;

дотримання норм пожежної безпеки в закладі;

справність засобів пожежогасіння.

Керує:

роботою обслуговуючого персоналу;

господарською діяльністю закладу;

роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території закладу.

Організовує:

роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

постачання необхідних матеріалів для неперервної роботи всіх служб;

проведення інвентаризації майна;

здійснення  періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів  пожежогасіння;

проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітлення, радіації, шуму в приміщеннях закладу  (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

розробку і періодичний огляд (не менше 1 р. на 5 років) інструкцій з охорони праці;

навчання з охорони праці й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) обслуговуючого персоналу.

Погоджує свою діяльність із завідувачем, вихователем-методистом, інженерно-технічним наглядом відділу освіти.

Контролює:

роботу обслуговуючого персоналу ДНЗ;

збереження матеріально-технічного устаткування закладу;

збереження матеріально-технічного устаткування ДНЗ;

дотримання  санітарно-гігієнічних норм у приміщенні навчального закладу.

Веде облік майна навчального закладу.

Звітує про підготовку закладу до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

Складає:

графік роботи обслуговуючого персоналу;

табель на заробітну плату обслуговуючому персоналу;

проекти наказів та інших документів  із питань господарської роботи;

акти списання обладнання, яке вийшло з ладу;

плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях закладу під час підготовки до нового навчального року.

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                                                                           Т.Т.Чала

 

Переглядів: 602
Дата публікації: 12:45 28.08.2017