Директор

Чала Тамара Тимофіївна

Публічна інформація
СтатутОсвітні програми, що реалізуються в закладі освітиТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиПроектна потужність та фактична кількість осіб, які виховуються в закладіМова освітнього процесуНаявність вакантних посадМатеріально-технічне забезпечення закладуРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт керівника про діяльність закладу освітиУмови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послуги, їх вартість. Гурткова роботаЗакон України "Про доступ до публічної інформації"Графік особистого прийому громадянЕлектронне зверненняНоменклатура справВикористання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №4 на 2017 рікІндивідуальний кошторис на 2018 рік ДНЗ №4Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
Пошук
Поточна діяльність | Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік
Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Схвалено педагогічною радою   Куп’янського дошкільного навчальног   закладу – ясла-садок №4

    комбінованого  типу   Куп’янської міської ради    Харківської області

          протокол № 1    від «31 »  08. 2017

     

         Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

 Купянського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу

 Куп’янської міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. ВСТУП 

 

Освітній процес Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу на 2017/2018 навчальний рік здійснюється на підставі   нормативно-правових документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»; наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234),чинних Державних санітарних правил і норм щодо влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей, власного статуту та інших нормативно-правових документів в галузі освіти.

В закладі функціонують 12 груп різного віку, із них:

2 групи раннього віку – від 2 до 3 років;

3 групи молодшого дошкільного віку – від 3 до 4 років;

3 групи середнього дошкільного віку – від 4 до 5 років;

3 групи старшого дошкільного віку  - від 5 до 6(7) років, з них: 1                       спеціальна група для дітей з порушенням мовлення;

1 група різновікова, з режимом короткотривалого перебування – від 4 до 6(7) років.

         Заклад працює в умовах 5-ти денного робочого тижня.  

Режим роботи  730– 1630.  Група короткотривалого перебуванням  900 –1200. Режим роботи чергової групи  700 –  730, 1630 – 1900 .

Освітньо - виховний процес у 2017/2018 навчальному році здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

гуманітарний;

фізкультурно-оздоровчий.

 

 

ІІ.  ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕННЯ  ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 У навчально-виховному процесі  дошкільного навчального закладу-ясла-садок №4 комбінованого типу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. рекомендовано Міністерством освіти і науки України листом від 23.05.2017 №1/11-4988 та визначає обов’язковий ступінь засвоєння знань, понять, створює певні умови для розвитку, навчання, виховання дітей певного дошкільного віку.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності. (Додаток 1).

Для повноцінного забезпечення освітньо-виховного процесу використовується навчально-методична література для дошкільних навчальних закладів яка має гриф  Міністерства освіти і науки України. Перелік літератури розміщений на офіційному сайті  http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня  2017 року і закінчується 31 травня 2018 року, оздоровчий період – з 1 червня  2018 року по 31 серпня  2018 року.

Упродовж навчального року для дошкільників проводяться канікули загальна тривалість яких складає 115 днів:

осінні – 5 календарних днів – 23.10.2017 – 27.10.2017

зимові – 10 календарних днів – 25.12.2017 – 05.01.2017

весняні – 10 календарних днів – 26.03.2018 – 30.03.2018

літні – 90 календарних днів – 01.06.2018 – 31.08.2018

У канікулярний час заняття з вихованцями не проводяться але проводиться фізкультурно-оздоровча робота та художньо-продуктивна діяльність.    

   Організоване навчання здійснюється державною, українською мовою та проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня розподіляються всі види активної роботи за основними лініями розвитку з урахуванням бажань та інтересів дітей.

Розподіл  занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями. Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (Додаток 2):

     - у першій молодшій групі – 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

        Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

За формою організації освітнього процесу проводяться заняття:

фронтальні;

інтегровані;

комплексні;

підгрупові  (8 – 10 дітей);

індивідуальні;

індивідуально - підгрупові (2 – 3 дитини).

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка позитивно впливає на навчальне навантаження дітей. Інтегроване заняття замінює всі заняття, крім занять з художньо – продуктивної діяльності (музичної), а також здоров’я та фізичного розвитку. Кожного дня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах діяльності протягом дня. Тривалість інтегрованих занять збільшується за рахунок постійної зміни видів  діяльності:

молодшій групах - 5 хвилин,                                            

          середній групах - 10 хвилин,

          старшій групах - 15 хвилин .

Заклад є комбінованим, так як має спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення. Навчально-виховна робота в цій групі здійснюється згідно вимогам  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. рекомендовано рРРРРРМіністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 №14.1/12-Г-501. Розкладом занять передбачені, як фронтальні, так і підгрупові заняття. Індивідуальна робота з дітьми проводиться під час самостійної ігрової діяльності, протягом дня, вчителем-логопедом та вихователем групи, що визначено розподілом навчального навантаження на дитину в цій групі (Додаток 3).

Навчально-виховна робота в різновіковій групі для дітей дошкільного віку з режимом короткотривалого перебування здійснюється згідно вимогам  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Відповідно до нормативних документів визначено розподіл тижневого навантаження дітей (Додаток 4).

Гурткова робота плануються за інтересами дітей у другій половині дня, за напрямками:  

художньо-естетичним;

 фізкультурно-оздоровчим;

 гуманітарним.

        Тривалість гурткового заняття  15 – 25 хвилин, наповнюваність не перевищує 10 – 12 дітей.  Розклад гурткової роботи зазначено у розкладі занять кожної вікової групи у ІІ половину дня.

Навчально-виховний процес з дітьми в закладі наповнюється цікавим, різноманітним змістом упродовж кожного дня й усього дошкільного періоду що позитивно впливає на навчальний, розвивальний та виховний процес сучасного дошкільника в умовах ДНЗ.

 

 

 

 Додаток   1

 

Перелік використання

чинних освітніх програм  в навчально – виховному процесі

Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№4 комбінованого типу

на 2017/2018 навчальний рік

 

№з/п

Назва програми

Автор, науковий керівник

Ким і коли рекомендована

Інваріантна складова

1

 «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку

Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки України листом від 23.05.2017 №1/11-4988

2

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»

Рібцун Ю.В.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501

 

                                                           Варіативна   складова        

1

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 11.06.2014

№14.1/12-Г-869)

2

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

Березіна О. М.

Гніровська О. З. 

Линник Т. А.

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 31.03.2014 

№14.1/12-Г-501

3

«Дитяча хореографія»

Удовиченко В.В.

Сиротенко Т.А.

Кугуєнко Н.Ф.

 

Методичною радою Харківської академії неперервної освіти від 13.06.2013

4

«Скарбниця моралі»

Лохвицька Л.

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (лист ІІТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-Ґ-1359)

5

«Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот». Програма та навчально-методичний посібник

 

 

 

 

А.М.Богуш

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (лист ІІТЗО від 18.03.2015 №14.1/12-Г-114)

6

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.

Л.В.Лохвицька

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (лист ІІТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632)

             

 

  

     Додаток   2

                                                                                            Відповідно до наказу

                                                                                          Міністерства освіти і науки України від

                                                                                     20.04.2015 №446 «Про затвердження

                                                                                      гранично допустимого навантаження

                                                                                    на дитину у дошкільних навчальних

                                                                                         закладах різних типів та форм власності»

Розподіл групових та фронтальних занять

на тиждень у групах загального розвитку

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№4 комбінованого типу на 2017/2018 н.р.

 

з/п

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

Перша молодша група

 (від 2 до 3 років)

Друга молодша група

(від 3 до 4 років)

Середня група

 (від 4 до 5 років)

 

 

Старша група  (від 5 до 6(7) років)

гр. №   3, 4

гр. № 2, 6 ,11

гр. № 5, 8,9

гр. №  7,10,12

1

Ознайомлення з соціумом

1

2

2

3

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

3

 

 

Художньо-продуктивна діяльність: *

музична діяльність

образотворча діяльність (малювання, ліплення

      аплікація)

художня література

 

4

 

4

 

5

 

5

4

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

5

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

6

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування**

2

3

3

 

3

7

Здоров’я  та фізичний розвиток***

2

3

3

3

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ

 

10

 

11

 

12

 

15

 

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- «Казкова  фізкультура»

- театральний гурток «Грайлик»

- хореографія «Веселий каблучок»

- розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  «Мовні перлинки»

- «Петриківський первоцвіт»

 

-

 

3

 

4

 

5

 

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

2

-

1

 

2

 

2

 

Максимальна кількість занять на тиждень****

 

10

 

14

 

16

 

20

 

Максимально допустиме навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

 

1,4

 

3,5

 

 

5,3

 

8,3

 

 

 

Примітки:  

*– передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок інтеграції в такі види занять: художньо-продуктивної діяльності в старшій групі, розвитку мовлення в ІІ молодшій та середній групі;

**–заняття з художньої літератури інтегрується в розвиток мовлення та культури мовленнєвого  спілкування в  І -  ІІ молодших групах.

 ***–години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей;

****- метою зменшення навантаження на дитину вихователь може планувати проведення інтегрованих занять: ознайомлення із соціумом та  художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення з природним довкіллям та логіко-математичний розвиток; ознайомлення з природним довкіллям та художньо-продуктивна діяльність; ознайомлення із соціумом та  логіко-математичний розвиток.

 

                  Додаток   3

                                                                                        Відповідно до наказу

                                                                                       Міністерства освіти і науки України від                      

                                                                                        20.04.2015 №446 «Про затвердження

                                                                                        гранично допустимого навантаження

                                                                                        на дитину у дошкільних навчальних

                                                                                        закладах різних типів та форм власності»

Розподіл групових та фронтальних занять

на тиждень у групі дітей з вадами мовлення

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№4 комбінованого типу  на 2017/2018 н.р.

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування *

3

Здоров’я та фізичний розвиток**

3

Корекція порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування ***

 

 

 

Завдання корекції порушень мовленнєвого розвитку, формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків:

- театральний гурток «Грайлик»;

- хореографія «Веселий каблучок»

- розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  «Мовні перлинки»

3

1

1

1

Максимальна кількість занять на тиждень

18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)****

 

7,2

Примітки:

*- заняття з освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» проводить вчитель-логопед;

**- години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

***- розвиток мовлення дітей проводиться в усіх режимних моментах ігрової діяльності; ****- за рахунок інтеграції занять вчитель-логопед проводить підгрупові заняття.

                   Додаток   4

                                                                                        Відповідно до наказу

                                                                                       Міністерства освіти і науки України від                      

                                                                                        20.04.2015 №446 «Про затвердження

                                                                                        гранично допустимого навантаження

                                                                                        на дитину у дошкільних навчальних

                                                                                        закладах різних типів та форм власності»

 

Розподіл навчального навантаження на дитину

в групі короткотривалого перебування

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№4

 комбінованого типу  на 2017/2018 н.р.

Види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Різновікова група № 1 (з 4 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом *

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) **

5

 

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування

2

Здоров'я та фізичний розвиток ***

3

Кількість занять на тиждень ****

10

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

1

Загальна кількість занять на тиждень (з урахуванням додаткових освітніх послуг)

11

Навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

*  – Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.

** – Заняття з художньої літератури планується таким чином: 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять із художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися в заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності.

*** –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені як окремі заняття (коли є умови для їх проведення), або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.

****  – Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

 – Заняття гуртків у групах з короткотривалим терміном перебування проводяться за вибором батьків.

 

Переглядів: 1009
Дата публікації: 14:23 18.09.2017