Завідувач

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Публічна інформація | Використання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №4 на 2017 рік
Використання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №4 на 2017 рік
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) ДНЗ 4
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 3191758,04 64884,71 3256642,75
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 3191758,04 Х 3191758,04
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 64884,71 64884,71
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 3191758,04 64884,71 3256642,75
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3191758,04   3191758,04
Заробітна плата 2111 2185609,23   2185609,23
Нарахування на оплату праці 2120 478979,60   478979,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 27747,80   27747,80
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1107,98   1107,98
Продукти харчування 2230 217709,13   217709,13
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9025,19   9025,19
Видатки на відрядження 2250 1204,26   1204,26
Оплата теплопостачання 2271 137308,17   137308,17
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 30345,90   30345,90
Оплата електроенергії 2273 100897,79   100897,79
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 450,00   450,00
Інші поточні видатки 2800 1372,99   1372,99
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 64884,71 64884,71
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 64884,71 64884,71
               
Дата публікації: 14:13 30.11.2017