Завідувач

Чала Тамара Тимофіївна

Пошук
Публічна інформація | Індивідуальний кошторис на 2017 рік ДНЗ №4
Індивідуальний кошторис на 2017 рік ДНЗ №4

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік

37327662  Купянський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №4 комбінованого типу Купянської міської ради Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4 335 701,00

555 376,00

4 891 077,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4 335 701,00

х

4 335 701,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

555 376,00

555 376,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

384 567,00

384 567,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

382 887,00

382 887,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

1 680,00

1 680,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

105 924,00

105 924,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

105 924,00

105 924,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

64 885,00

64 885,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4 335 701,00

555 376,00

4 891 077,00

Поточні видатки

2000

4 335 701,00

490 491,00

4 826 192,00

Оплата праці

2110

2 699 321,00

4 185,00

2 703 506,00

Заробітна плата

2111

2 699 321,00

4 185,00

2 703 506,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

597 716,00

942,00

598 658,00

Використання товарів і послуг

2200

1 037 291,00

485 364,00

1 522 655,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

41 707,00

106 211,00

147 918,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 108,00

-

1 108,00

Продукти харчування

2230

268 839,00

377 760,00

646 599,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

19 323,00

1 393,00

20 716,00

Видатки на відрядження

2250

1 658,00

-

1 658,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

704 156,00

-

704 156,00

Оплата теплопостачання

2271

525 234,00

-

525 234,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

40 905,00

-

40 905,00

Оплата електроенергії

2273

138 017,00

-

138 017,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

500,00

-

500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

500,00

-

500,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 373,00

 

1 373,00

Капітальні видатки

3000

-

64 885,00

64 885,00

Придбання основного капіталу

3100

-

64 885,00

64 885,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

64 885,00

64 885,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

64 885,00

64 885,00

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

 

Дата публікації: 14:16 01.12.2017